Zaproszenia do składania ofert

Zaporoszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku przedszkola w Sidzinie