Zaproszenia do składania ofert

II Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski podczas przebudowy stacji uzdatniania wody w Skoroszycach


Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

„Przebudowa istniejącej stacji uzdatnia wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce”

wraz z całą dokumetacją znajduje się na stronie pod linkiem: PLATFORMA ZAKUPOWA