Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-04-22 05:01:55

II Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski podczas przebudowy stacji uzdatniania wody w Skoroszycach

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

„Przebudowa istniejącej stacji uzdatnia wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce”

wraz z całą dokumetacją znajduje się na stronie pod linkiem: PLATFORMA ZAKUPOWA