Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu stanu technicznego, rocznego obiektów budowlanych będących własnością Gminy Skoroszyce