Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w sołectwach: Brzeziny, Giełczyce, Skoroszyce i Stary Grodków.