Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia dz. nr 287 obręb Pakosławice