Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu"Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie"