Zaproszenia do składania ofert

II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas przebudowy dróg w Skoroszycach - EtaP 1, Etap 2