Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeglądu placów zabaw


WYKONANIE OKRESOWEJ (PIĘCIOLETNIEJ) OGÓLNOBUDOWLANEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH I SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCIACH ZLOKALIZOWNANYCH NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE