Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas budowy przedszkola w Skoroszycach