Zaproszenia do składania ofert

Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Skoroszyce