Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych.