Zaproszenia do składania ofert

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o swiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Skoroszyce