Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi rozgraniczenia nieruchomości gruntowej