Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn." Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce w roku 2022".