Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego rocznego obiektów budowlanych będących własnością Gminy Skoroszyce