Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny (część działki 497).