Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy w Skoroszycach