Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na przebudowie dróg w Makowicach