Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego


Uwaga zmiana !

Zamawiający zmienia postępowanie prowadzone w ramach Zapytania ofertowego na zakup i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Gminy w Skoroszycach z dnia 28.03.2022r. w zakresie wyposażenia sali ślubów. 

Zmieniony został załącznik -zestawienie wyposażenia sali USC - wykreślono pozycję 38 i 39.