Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce - VII nabór.