Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu sali spotkań w świetlicy w m. Czarnolas


UWAGA!

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA: PRZEDMIAR 2

Zamawiający informuje, że omyłkowo załączył niepełny przedmiar wykonania robót budowlanych.

Prawidłowy załącznik - PRZEDMIAR 2