Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w m. Skoroszyce: ulice: Słoneczna, Ogrodowa