Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 07.09.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa zakładu selekcji plazmowej osadów poflotacyjnych z przeróbki rud miedzi i spalarni bębnowej innych odpadów na działce o nr ewid. 645/13 w obręb 0002 Chróścina Gmina Skoroszyce.