Obwieszczenia Wójta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKOROSZYCE o wydaniu dla Gigawat Wytwarzanie V Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków decyzji nr DS.6220.24.9.2020.BR z dnia 10-06-2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 377/9 w miejscowości Skoroszyce, Gmina Skoroszyce.