Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie - o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzj środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3MW i powierzchnią zabudowy do 3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr. ew.53/2 obręb Skoroszyce, Gmina Skoroszyce."