Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 07.10.2022 w sprawie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z infrastrukturą pomocniczą (kable światłowodowe, bednarka), w obrębie Czarnolas, na części działek nr 221, 231, 248 i 251