Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 02.08.2021 w sprawie wydania decyzji DS.6220.4.9.2021.BR z dnia 2021-08-02 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kompleksu wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych „Makowice Solar Park” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 25/2, 2/4, 7, 8/2, 12/1, 21, 20/2, 19/2, 18/1, 18/2, 15, 88/1, 94, 93, 92, 538, 532, 542, 543, 506, 503, 365/1, 365/2, 364, 6, 10, 91, 533, 458 oraz 350, obręb Makowice, nr 26 obręb Skoroszyce, gmina Skoroszyce, powiat nyski, województwo opolskie