Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 28.06.2023 - o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Skoroszyce I etap I o łącznej mocy do 128 MW wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Stary Grodków Gmina Skoroszyce oraz obrębie Więcmierzyce Gmina Grodków. Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Skoroszyce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia