Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 22.12.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji DS.6220.16.9.2020.BR z dnia 2020-11-04 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Stary Grodków” o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczenie mienia realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 292, 295, 293/6, 293/8 i części działki 459 obręb Stary Grodków Gmina Skoroszyce przeniesionej decyzja nr DS.6220.16.11.2020.BR z dnia 2022-04-06