Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 10.10.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizaji celu publicznego polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY numer NYS7108A wraz z kablową linią zasilającą, na części działki ew. 148, w obrębie Sidzina, gmina Skoroszyce.