Podatki 2017

Podatek leśny


okres obowiązywania:

od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,0 zł za 1 m3.

2017 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,02 zł

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 996).