Podatki 2022

Podatek leśny


Podatek leśny

okres obowiązywania:

od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3.

2022 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

46,6972 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 950).