Protokoły

Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Młodzieży