NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

Od zakończenia ostatnich wyborów samorządowymi w Gminie Skoroszyce w których wybrany został nowy Wójt Gminy – Pani Barbara Dybczak, realizowana jest pomoc prawna dla mieszkańców gminy przez prawnika Urzędu. Mieszkańcy mogą z niej korzystać w każdy czwartek od godziny 9.00 do 11.00.

Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z tą ustawą, na terenie Gminy Skoroszyce w Urzędzie Gminy w Skoroszycach będzie świadczona dodatkowa nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z zasadami określonymi w ustawie w tzw. „Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej”. 

Pomoc ta będzie udzielana we wtorki i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00

Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają (alternatywnie) następujące warunki (art. 4 ust. 1 ustawy):

 • przyznano świadczenie z pomocy społecznej,
 • posiadają Kartę Dużej Rodziny,
 • są kombatantem lub weteranem,
 • nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
 • w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 • kobiety w ciąży

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):

 • udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach tej osoby,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu pism dot. sytuacji jak powyżej (ale bez pism procesowych),
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie adwokata z urzędu.

Natomiast wykluczone są sprawy (art. 3 ust. 2 ustawy):

 • podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

Osoby zainteresowane skorzystanie z takiej pomocy prawnej musi posiadać przy sobie dowód osobisty.