Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Przebudowa dróg gminnych w Makowicach


Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych w Makowicach”

Kwota dofinansowania: 840 606,86 zł

Rok przyznania dotacji: 2018

 

 Wykonano w ramach: PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019. 

Opolski Urząd Wojewódzki

.