Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Budowa ulicy Szkolnej w Chróścinie


Zakończono realizację 2 etapu budowy ul. Szkolnej w Chróścinie. W ramach prac ulica zyskała nowy chodnik, parkingi oraz nową nawierzchnię. Całkowity koszt budowy II etapu to prawie 1 420 000 zł z czego koszty kwalifikowane to 1 221 194,36 zł. Było to jedna z kosztowniejszych zadań przewidzianych do realizacji w roku 2017. Na realizację zadania Gmina Skoroszyce pozyskała dotację w wysokości 610 597,18 zł z ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.