Budżet 2023

Informacja o wykonaniu budżetu GMINY SKOROSZYCE za 2023 rok.