Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko