Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o wszcęciu postępowania w sparwie ustalenia lokalizacji inwestycji celu poblicznego pn." budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ..." w Skoroszycach