Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego