Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice