Gospodarka przestrzenna

Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce