Gospodarka przestrzenna

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania dla części obrębu Chróścina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko