Gminne jednostki organizacyjne

Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach

ul. Nyska 11 , 48-320 Skoroszyce

tel. 077 431 83 97  

Kierownik: Magdalena Bereźnicka

www: http://zoiw.skoroszyce.pl

e-mail: wodociagi@skoroszyce.pl  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 077 431 84 83

Kierownik: Urszula Chudobowicz

www: http://gops.skoroszyce.pl

e-mail: gops@skoroszyce.pl

Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie

Sidzina , ul. Plac Elsnera , 48-320 Skoroszyce , tel. 0510 049 100

Dyrektor: Marta Tarczyńska

e-mail: gok@skoroszyce.pl

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

ul. Nyska 11 , 48-320 Skoroszyce

tel. 077 431 80 96

Kierownik: Danuta Trzaskawska