Podatki 2023

Podatek leśny


Podatek leśny

okres obowiązywania:

od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3.

2023 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

71,0996 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),

  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 996).