Raport o stanie Gminy

Rapor o stanie gminy za 2019 r.


Podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Skoroszyce (26 czerwca) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Skoroszyce.

Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, składa się do 26 czerwca 2019 r. Sesja Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport została zaplanowana na dzień 25 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 20 osób.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:

Urząd Gminy Skoroszyce, Biuro Rady, pokój 16, I piętro.

  1. Powstańców Śląskich 17

48-320 Skoroszyce

lub na elektroniczną skrzynkę podawczą