Petycje

Petycja w sprawie dodatkowego kursu autobusu


Podmiot petycji Petycja w sprawie opublikowania w całości wniosku na stronie internetowej adresata
Numer petycji 1/2023
Podmiot wnoszący Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Data złozenia  19.09.2023 r.
Odpowiedź opublikowono