Petycje

Petycja nr 1/2022 - wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej.


Przedmiot petycji Petycja - wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej. Ewentualnego zaplanowania postępowania w trybie uproszczonym do 130 tys. pln lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, którego przedmiotem będzie ewentualne zamówienie tego typu urządzeń - jeszcze przed zimową ewentualną - kolejną falą pandemii 
Numer petycji 1/2022
Podmiot wnoszący Szulc - Efekt sp. z o. o.
Data złożenia 17.10.2022 r.
Przebieg postępowania Odpowiedź