Petycje

2017


Przedmiot pet ycji:

Petycja w sprawie opublikowania - w całości - wniosku na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy - Adresata

Numer petycji:

1/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

26.05.2017 r.

Odpowiedź:

opublikowano